search
 • hy
 • en
vectorpaint

JavaScript / React ծրագրավորման դասընթաց

Front-End ծրագրավորման միջավայրում լիարժեք մասնագիտանալու համար անհրաժեշտ է որևէ framework-ի կամ գրադարանի իմացություն։ Մենք առաջարկում ենք ամենաթրենդային գրադարաններից մեկը՝ React JS-ը, որը հայտնի է իր արագագործությամբ և բարձր կատարողականությամբ։ React-ը կարող է կիրառվել կայքերի կամ բջջային հավելվածների մշակման համար։

Benefits

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Գնահատված է ավելի քան 200 շրջանավարտների կողմից

Իրական նախագծեր

Իրական նախագծեր

Գործնական նախագծերի մշակում ուսումնական ընթացքում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում մասնագիտական լիցենզավորում

Դասավանդող մասնագետներ

Դավիթ Սարգսյան

Դավիթ Սարգսյան

Senior React JS Developer Ucraft-ում
Տարոն Հովսեփյան

Տարոն Հովսեփյան

React JS Developer SoftConstruct-ում
Դավիթ Սարգսյան

Դավիթ Սարգսյան

Software Engineer Digitain-ում
Հայկ Տոնոյան

Հայկ Տոնոյան

Frontend Developer SoftConstruct-ում
Դերենիկ Խաչատրյան

Դերենիկ Խաչատրյան

Lead Software Engineer Ucraft-ում

Դասընթացը քեզ համար է, եթե

 • ցանկանում ես մասնագիտանալ որպես front-end ծրագրավորող
 • ցանկանում ես տիրապետել ամենապահանջված վեբ framework-ին
 • ունես ալգորիթմիկ մտածելակերպ
 • Տևողություն՝ 5 ամիս
 • Արժեք՝ 51․000 դրամ/ամիս
 • Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 22/07/2022

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաս

մշակել կայքեր և հավելվածներ լայնորեն կիրառելի React Framework-ով

մշակել կայքեր և հավելվածներ լայնորեն կիրառելի React Framework-ով

նախագծել ինտերֆեյսի բաղադրիչներ վեբ և բջջային ծրագրերի համար` օգտագործելով React-ի էկոհամակարգը

նախագծել ինտերֆեյսի բաղադրիչներ վեբ և բջջային ծրագրերի համար` օգտագործելով React-ի էկոհամակարգը

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես React ծրագրավորող

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես React ծրագրավորող

Ուսումնական պլան

Փուլ 1 | HTML5/CSS3

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին և վեբ կայքերի ստեղծման սկզբունքներին, HTML ֆունդամենտալ թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ

 • Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա

 • head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

 • HTML5 թեգեր և ատրիբուտներ, ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ

 • Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք

 • Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

 • Pseudo էլեմենտներ և կլասներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք

 • CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ

 • Փոփոխականները CSS-ում, Flexbox, Grid

 • Ծանոթացում CSS-ի preprocessor-ներին՝ Sass, Less

 • Փուլի ամփոփում

 • Թեստ

Փուլ 2 | JavaScript Essentials

 • Ընդհանուր ծանոթացում ծրագրավորման հետ։ Ծանոթացում JS-ին՝ փոփոխականներ և օպերատորներ։ Data Type-երը JS-ում

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) և տրամաբանական օպերատորներ։ let, var const keyword-ների տարբերությունը

 • Primitive type-երի բոլոր մեթոդների աշխատանքը

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ և դրանց կարևորությունը JS-ում

 • for, for in, while և do while ցիկլեր։ Գլոբալ և լոկալ scope-երի տարբերությունները

 • Array օբյեկտի տվյալի տեսակ։ Array-ի և Object-ի տարբերությունները։ Array-ի մեթոդները և դրանց կարևորությունները

 • Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Hoisting-ի աշխատանքը JS-ում: Function Expression և Function Declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

 • Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

 • Ռեկուրսիա

 • Աշխատանք this-ի հետ։ call, apply և bind մեթոդների ուսումնասիրում

 • setTimeout և setInterval ֆունկցիաների ասինխրոն աշխատանքը: Ծանոթացում Date և Math օբյեկտներին։ Regular Expressions

 • Ծանոթացում DOM-ի և BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ

 • Փուլի ամփոփում, թեստի նախապատրաստում

 • Թեստ

Փուլ 3 | JavaScript Advanced

 • Ծանոթացում օբյեկտ կողմնորոշված և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հետ, դրանց տարբերությունները և առանձնահատկությունները

 • Primitive type-երի և Reference type-երի տարբերությունները։ Ծանոթացում JS-ի Heap-ի և Stack-ի հետ։ Memory Management

 • Object-ների կլոնավորում։ Deep copy և Shallow copy

 • JS functions under the hood։ Function Execution Context։ (IIF)

 • Lexical Environment, Closure

 • Ծանոթացում OOP գաղափարի հետ (ինկապսուլացիա, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, աբստրակցիա)։ Constructor-ի եւ Object-ի կարևորությունը OOP-ում

 • Getter-ներ եւ Setter-ներ (get և set)։ Object-ի descriptor flag-ներ

 • Ֆունկցիոնալ ժառանգականություն։ Օբյեկտների ստեղծում function constructor-ի միջոցով

 • JS-ի Native Constructor-ներ (Object Wrappers)։ Proto-ի եւ prototype-ի աշխատանքը

 • Աշխատանք class-երի հետ և դրանց կարևորությունը։ Class-ի եւ function constructor-ների տարբերությունները

 • Ժառանգական կապերի ստեղծում class-երի միջեւ։ instanceOf օպերատոր, Mixins

 • Static, Private և Protected մեթոդներ

 • Exam

Փուլ 4 | JavaScript Advanced 2

 • Event Loop-ի աշխատանքը։ Call Stack, Web API, Queue

 • Սինխորն և ասինխրոն JS։ Աշխատանք Promise-ների հետ։ Micro Task Queue

 • Ծանոթացում JSON ֆորմատի հետ։ JSON տեսակի տվյալների ստեղծում և աշխատանք դրանց հետ

 • Ծանոթացում async / await keyword-ների աշխատանքի հետ

 • Ծանոթացում XMLHttpRequest-ներին։ Աշխատանք fetch-ի և API-ների հետ

 • Map, Set, WeakMap, WeakSet object-ների աշխատանքը

 • Iterator-ներ, Function Generator-ներ, for of ցիկլի աշխատանքը և դրա տարբերությունը for in-ից

 • Մոդուլյար համակարգը JS-ում։ export և export default keyword-ների տարբերությունը

 • EcmaScript 6-ի և բարձր ստանդարտների առավելությունները։ spread և rest օպերատորներ։ Destructuring array-ների և object-ների միջից

 • LocalStorage, sessionStorage, Cookie, Navigator, History. դրանց կարևորությունը և օգտագործման անհրաժեշտությունը

 • Ծանոթացում JS-ի գրադարաններին և framework-ներին։ Փուլի ամփոփում

 • Exam

Փուլ 5 | React JS

 • ES2015 essential basics, Introduction to React

 • Components-based architecture React elements and Components

 • Virtual DOM, Communication between Components(Props, Refs)

 • Components’ state, handling data changes with state

 • Synthetic events

 • React Lifecycle methods

 • Talking to Remote Servers directly from React

 • Introduction to tools that used with React (npm / yarn, webpack)

 • Introduction to Redux, Store

 • Actions and Action Creators

 • Reducers, (middleware) and Store Manipulations

 • Talking with remote servers with usage of Redux, global data flow

 • Introduction to state management . Introducing to Redux

 • Actions and Action creators in Redux

 • Reducers . Handling Actions

 • Handling more Actions and splitting Reducers

 • Introduction to store . Why do we need store?

 • App data flow with Redux

 • Usage with React

 • Adding Redux to the Project

 • Working on real project

Բազում հարցերի պատասխաններ կգտնես տեսանյութում

Տեղեկատվություն

 • Ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։
 • Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական առաջադրանքներով:
 • Դասընթացը հաջողությամբ ավարտելուց հետո շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։
 • Գործում են նաև կորպորատիվ փաթեթներ կազմակերպությունների համար։
 • Դասընթացին կարող եք միանալ ընթացիկ փուլերից, եթե տիրապետում եք նախորդ փուլերում ներկայացված թեմաներին։
 • Հավելյալ հարցերի դեպքում կա՛պ հաստատիր մեզ հետ: