search
 • hy
 • en
java

Java ծրագրավորման դասընթաց

Java ծրագրավորման լեզուն առանձնանում է իր ապահովությամբ և հուսալիությամբ, կիրառվում է տարբեր հարթակներում, ինչպես նաև համարվում է ամենաբարձր վարձատրվող մասնագիտություններից մեկը ծրագրավորման ոլորտում։ Հիմնականում կիրառվում է վեբ կայքերի, խաղերի և Android ՕՀ-ի համար հավելվածների ստեղծման ընթացքում։

Benefits

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Գնահատված է ավելի քան 200 շրջանավարտների կողմից

Իրական նախագծեր

Իրական նախագծեր

Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական մի շարք նախագծերով

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում մասնագիտական լիցենզավորում

Ստացիր զեղչ վերջին փուլում *

50%

4․4 - 4․7 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

100%

4․8 - 5 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

30%

4 - 4․3 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

Դասավանդող մասնագետներ

Ռուբեն Մանուկյան

Ռուբեն Մանուկյան

Senior Java Developer EPAM Systems-ում
Վահան Եղյան

Վահան Եղյան

Senior Java Developer EPAM Systems-ում
Դավիթ Սարդարյան

Դավիթ Սարդարյան

Java Developer ConnectTo Communications-ում

Դասընթացը քեզ համար է, եթե

 • տիրապետում ես համակարգչային բազային գիտելիքների
 • ունես անալիտիկ և ալգորիթմիկ մտածելակերպ
 • ցանկանում ես մասնագիտանալ որպես Back-End ծրագրավորող
 • Տևողություն՝ 6 ամիս
 • Արժեք՝ 53.000 դրամ/ամիս
 • Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 31/01/2022

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաս

ստեղծել Java հիմքով բազմաֆունկցիոնալ և բազմապլատֆորմ հավելվածներ

ստեղծել Java հիմքով բազմաֆունկցիոնալ և բազմապլատֆորմ հավելվածներ

ծրագրավորել վեբ կայքերի Server-Side (Back-End) հարթակը

ծրագրավորել վեբ կայքերի Server-Side (Back-End) հարթակը

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես Java ծրագրավորող

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես Java ծրագրավորող

Ուսումնական պլան

Փուլ 1 | Java Core

 • Ծանոթացում Java-ին, պրիմիտիվ փոփոխականներ, բինար համակարգ

 • Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ

 • Ցիկլային օպերատորներ(for, while, do while), անվերջ ցիկլ և նրա կիրառությունը

 • Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավորին տարբերակները:for-each ցիկլ

 • Երկչափ զանգվածներ (Մատրիցա)

 • Բազմաչափ զանգվածներ, բազմաչափ զանգվածի օրինակներ

 • String, ծանոթացում String-ի մեթոդների հետ

 • StringBuilder,StringBuffer StringTokenizer, StringJoiner, String pool

 • Compiler, JIT, JVM, JDK, Final հաստատուն փոփոխականներ, ծանոթացում Debugger-ի հետ, Immutable և mutable class-ներ

 • Վերադարձնող, անվերադարձ մեթոդներ

 • Ռեկուրսիա։ Varargs

 • File I/O Stream, New I/O, Garbage Collector

 • Թեստ

Փուլ 2 | Java OOP

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ալգորիթմերի տեսություն

 • Data Structure

 • Ծանոթացում Class-ների և օբյեկտների հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, կոնստրուկտորի հետ ծանոթացում և դրա դերը օբյեկտի ստեղծման մեջ

 • Ծանրաբեռնված կոնստրուկտորներ, ծանրաբեռնված մեթոդներ, static բլոկներ, static մեթոդներ, static և վիրտուալ մեթոդների տարբերությունը, օբյեկտների զանգված

 • Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ

 • Package-ներ, ինտերֆեյս և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյս, բազմաժառանգականությունը interface-ում, աբստրակտ մեթոդներ, ինկապսուլացիա:Լյամբդա գրելաձև

 • Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ մեթոդներ, աբստրակցիա, աբստրակտ կլասներ

 • Java Reflections API, getclass() մեթոդը reflection-ում

 • Generics, generics-ը կլասսներում և մեթոդներում

 • JCF, Տվյալների կառուցվածքը Collection-ում

 • Enum, Thread-ներ և դրանց նշանակությունը ծրագրավորման մեջ: Thread class, Runnable interface

 • MultiThreading, synchronized մեթոդներ, volatile, transient փոփոխականներ, Thread class, Runnable interface

 • Թեստ

Փուլ 3 | Java Enterprise Edition

 • Ծանոթացում database-երին. SQL, MySQL, JDBC

 • DDL and DML հրամաններ, SQL joins

 • One-to-one, one-to-many relationships, foreign keys

 • Ավտոմատացման գործիքների կառուցում: Ծանոթացում Maven-ին և Gradle-ին

 • HTTP protocol. Ծնոթացում servlet-ին. Tomcat

 • ServletContext, ServletConfig.

 • HttpServletRequest, HttpServletResponse.

 • Ժառանգման մեթոդները Class-ի և prototype-ի միջոցով

 • JSP, JSP lifecycle. JSP and Servlet

 • JSP actions, form processing

 • Writing filters

 • Cookies, session

 • Թեստ

Փուլ 4 | Spring Framework / Level 1

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, Spring Framework-ի կառուցվածքը

 • Spring Application-ի ստեղծելու տարբերակները` օգտագործելով (Maven և Gradle) գործիքները

 • Dependency Injection design pattern և իր տեսակները (մաս 1-ին )

 • DI կապը Spring Framework-ի հետ (մաս 2-րդ)

 • Ծանոթացում Bean-ի lifecycle-ին, BeanPostProcessor ինտերֆեյս

 • Bean Scope, @Profile ,@Contitional annotations

 • Bean-ի runtime ռեգիստրացիան, runtime տվյալների ինտեգրում

 • Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 1-ին)

 • Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 2-րդ)

 • Spring Expression Language (SPEL)

 • Unit Test-երի ինտեգրումը Spring , Mockito framework

 • Integration test-երի կազմակերպումը Spring-ում

 • Թեստ

Փուլ 5 | Spring Framework / Level 2

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում MVC design pattern-ին

 • Spring web application-ի ստեղծման տարբերակները, Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 1-ին)

 • Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 2-րդ )

 • REST- ի հիմնական հասկացությունները

 • REST-ի ինտեգրումը Spring

 • JSON և XML տվյալների փոխանակում, RequestEntity և ResponseEntity

 • JDBC-ի ինտեգրումը Spring , JdbcTemplate

 • Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 1-ին)

 • Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 2-րդ)

 • Spring Data JPA (մաս 1-ին)

 • Spring Data JPA (մաս 2-րդ)

 • RESTful Web սերվիսի ստեղծումը Spring-ի միջոցով

 • Թեստ

Տեղեկատվություն

 • Ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։
 • Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական առաջադրանքներով։
 • Բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում մասնակիցը հետագա փուլերի համար կարող է օգտվել մինչև 100% զեղչից։
 • * Միավորը հաշվարկվում է փուլի ընթացքում ստացած գնահատականների և ամփոփիչ թեստի արդյունքի հիման վրա։
 • Հավելյալ հարցերի դեպքում կա՛պ հաստատիր մեզ հետ: