search
 • hy
 • en
csharp

C Sharp ծրագրավորման դասընթաց

Windows ՕՀ-ի համար հավելվածներ ստեղծելու անփոխարինելի ծրագրավորման լեզուն է C#-ը՝ չնայած նրան, որ այն հայտնի է իր բազմահարթակ կիրառելիությամբ և տալիս է հնարավորություն ստեղծելու ծրագրային ապահովումներ նաև Mac և Linux ՕՀ-ների համար։ C#-ի օգնությամբ կարող եք ստեղծել XML Web ծառայություններ, տվյալների բազաների հավելվածներ, հաճախորդների համար նախատեսված ծառայություններ և շատ ավելին։

Benefits

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Դասավանդման լավագույն մեթոդիկա

Գնահատված է ավելի քան 100 շրջանավարտների կողմից

Իրական նախագծեր

Իրական նախագծեր

Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական մի շարք նախագծերով

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում մասնագիտական լիցենզավորում

Դասավանդող մասնագետ

Հովհաննես Նալբանդյան

Հովհաննես Նալբանդյան

.NET Core Software Engineer SoftConstruct-ում

Դասընթացը քեզ համար է, եթե

 • տիրապետում ես համակարգչային բազային գիտելիքների
 • ունես անալիտիկ և ալգորիթմիկ մտածելակերպ
 • ցանկանում ես մասնագիտանալ որպես back-end ծրագրավորող
 • Տևողություն՝ 4 ամիս
 • Արժեք՝ 53.000 դրամ/ամիս
 • Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 4/02/2022

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաս

ծրագրավորել վեբ կայքերի և մոբայլ հավելվածների Server-Side հարթակը

ծրագրավորել վեբ կայքերի և մոբայլ հավելվածների Server-Side հարթակը

 նախագծել, կառուցել և պահպանել արդյունավետ և հուսալի C # կոդեր

նախագծել, կառուցել և պահպանել արդյունավետ և հուսալի C # կոդեր

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

ներկայացնել քո պատրաստի նախագծերը գործընկեր կազմակերպություններին

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես C# .NET ծրագրավորող

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես C# .NET ծրագրավորող

Ուսումնական պլան

Phase 1 | C# Basics

 • Introduction to C# and .NET

 • Types, Variables, Console

 • Operations, Conditions

 • Loops

 • Arrays, Foreach

 • Multidimensional Arrays

 • String, StringBuilder

 • Methods

 • Recursion

 • Complexity, Algorithms

 • Introduction to Enums, Classes, Structs

 • Constructors, Properties

 • Exam

Phase 2 | C# OOP

 • Introduction to OOP

 • Inheritance

 • Polymorphism

 • Abstract Classes, Interfaces

 • Generics

 • Data Structures(array, list, linkedlist, stack, queue, dictionary)

 • Exceptions

 • Streams, Files, Directories

 • Delegates, Events

 • Lambda Expressions, Reflection, Attributes

 • Multithreading (Threads)

 • Multithreading (Tasks)

 • Exam

Phase 3 | Databases

 • Introduction To Databases

 • Queries

 • DDL

 • DML, Indexes, Constraints, Referential Actions, Relations

 • Joins, Subqueries

 • Set Operations, Views, Functions, Stored Procedures

 • Triggers, Transaction

 • Database Normalization

 • IEnumerable, Extension Methods, Anonymous Types

 • Linq

 • Entity Framework Core, Database First

 • Entity Framework Core, Code First

 • Exam

Phase 4 | ASP.NET Core

 • GC ,Object Lifetime, Finalize, Dispose, Git

 • REST API, Serialization, Introduction To ASP.NET Core

 • HTTP Requests, Responses, Status Codes

 • Routes, Validations

 • Middlewares

 • Dependency Inversion Principle (Dependency Injection)

 • N Layer Architecture

 • Repository Pattern

 • Unit Of Work, Singleton Patterns

 • Exception handling in WEB API, Logging

 • Authorization

 • Authentication

 • Final exam

Տեղեկատվություն

 • Ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։
 • Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական առաջադրանքներով։
 • Դասընթացի բոլոր փուլերը հաջողությամբ ավարտելուց հետո շրջանավարտներին տրվում է հավաստագիր։
 • Եթե տիրապետում ես նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող ես մասնակցել դասընթացներին՝ շրջանցելով տվյալ փուլը ՝ նախապես հանձնելով համապատասխան փուլի ամփոփիչ թեստը։
 • * Միավորը հաշվարկվում է փուլի ընթացքում ստացած գնահատականների և ամփոփիչ թեստի արդյունքի հիման վրա։
 • Հավելյալ հարցերի դեպքում կա՛պ հաստատիր մեզ հետ: