search
 • hy
 • en
automated-qa

QA Automation դասընթաց

Որակի ապահովման ավտոմատացումը ենթադրում է այնպիսի ծրագրի մշակում, որը կիրականացնի պրոդուկտների ավտոմատ թեստավորում՝ այդ կերպով նպաստելով համակարգի արդյունավետ ու ճշգրիտ աշխատանքին։ Ներկայումս կազմակերպությունները նախընտրում են որակի ապահովման հենց այս տարբերակը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս խնայելու ժամանակ և նվազեցնելու խոտանների ռիսկը։

Benefits

Հավաստագրված դասընթաց

Հավաստագրված դասընթաց

Հայաստանյան թոփ ՏՏ ընկերություններում հավաստագրված ծրագրեր

Իրական նախագծեր

Իրական նախագծեր

Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական մի շարք նախագծերով

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում մասնագիտական լիցենզավորում

Ստացիր զեղչ վերջին փուլում *

50%

4․4 - 4․7 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

100%

4․8 - 5 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

30%

4 - 4․3 միջակայքում միավոր ստանալու դեպքում

Դասավանդող մասնագետներ

Դավիթ Զախարյան

Դավիթ Զախարյան

Senior QA Automation Engineer EPAM Systems-ում
Սուրեն Ղարագյոզյան

Սուրեն Ղարագյոզյան

Senior Software Engineer in Test PicsArt Inc.-ում

Դասընթացը քեզ համար է, եթե

 • տիրապետում ես համակարգչային բազային գիտելիքների
 • ունես մաթեմատիկական բազային գիտելիքներ
 • տիրապետում ես անգլերենի միջին կամ բարձր մակարդակի
 • Տևողություն՝ 4 ամիս
 • Արժեք՝ 55.000 դրամ/ամիս
 • Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 24/09/2021

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաս

կիրառել ժամանակակից համակարգեր ու գործիքներ հավելվածների ու կայքերի թեստավորման համար

կիրառել ժամանակակից համակարգեր ու գործիքներ հավելվածների ու կայքերի թեստավորման համար

կազմակերպել նախագծերի թեստավորման պլանավորում և վերահսկում

կազմակերպել նախագծերի թեստավորման պլանավորում և վերահսկում

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես ավտոմատացված QA-ի մասնագետ

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես ավտոմատացված QA-ի մասնագետ

Ուսումնական պլան

Փուլ 1

 • Introduction to Java, binary system.

 • Java built in primitive types. Operations with them

 • Logical and condition operators

 • Ternary operator, switch-case statement

 • Cycles ( for, while, do while ). Infinite loops.

 • One dimensional arrays. Usage in cycles.

 • Two dimensional arrays. Usage in nested cycles.

 • Strings.

 • Methods. Why and when to use methods.

 • Method overloading

 • Recursion

 • Summarizing the phase.

 • Exam.

Փուլ 2

 • Class fundamentals, instance variables

 • Constructors, instance methods. Constructor overloading

 • Static variables and methods

 • Class modifiers. What is encapsulation ?

 • Inheritance

 • Polymorphism

 • Abstract classes

 • Interfaces. Difference between interface and abstract class.

 • Generics

 • List, ArrayList, HashMap

 • Exceptions

 • Summarizing the phase.

 • Exam

Փուլ 3

 • Introduction to automated testing. Why is it needed ?

 • What is a framework ? TestNG framework, testng.xml file.

 • Selenium WebDriver. Open, maximize and close browser.

 • Locators: Css selectors, xpath, etc ..

 • WebElement. Finding WebElements using locators.

 • Interacting with WebElements.

 • Annotations. TestNG @Before and @After annotations.

 • Refactoring tests using @Before and @After methods

 • Most common reason for failures. Thread sleep.

 • WebDriver Waits: Implicit, Explicit, Fluent waits.

 • Selenium actions. Most useful methods.

 • Summarizing phase

 • Exam

Փուլ 4

 • What is a design pattern ? Page Object Model (POM)

 • Locators as instance variables and POM methods.

 • Idea of BaseObject class, it’s purpose.

 • PageFactory. @FindBy annotation.

 • Creating WebDriver in a separate class.

 • Defining wait methods in a separate class.

 • Idea of a BaseTest class.

 • Parameterized testing, @DataProvider annotation

 • “groups” and “dependsOn” attributes and their affection on test execution order.

 • Testng.xml file. Parallel running, including and excluding tests.

 • Some useful tips and tricks.

 • Summarizing phase.

 • Exam.

Տեղեկատվություն

 • Ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։
 • Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական առաջադրանքներով։
 • Դասընթացներն անցկացվում են շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ՝ 2 ժամ տևողությամբ։
 • Դասընթացը հաջողության ավարտելուց հետո ստանում եք մասնագիտական հավաստագիր։
 • * Միավորը հաշվարկվում է փուլի ընթացքում ստացած գնահատականների և ամփոփիչ թեստի արդյունքի հիման վրա։
 • Հավելյալ հարցերի դեպքում կա՛պ հաստատիր մեզ հետ: