search
 • hy
 • en
automated-qa

QA Automation դասընթաց

Որակի ապահովման ավտոմատացումը ենթադրում է այնպիսի ծրագրի մշակում, որը կիրականացնի պրոդուկտների ավտոմատ թեստավորում՝ այդ կերպով նպաստելով համակարգի արդյունավետ ու ճշգրիտ աշխատանքին։ Ներկայումս կազմակերպությունները նախընտրում են որակի ապահովման հենց այս տարբերակը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս խնայելու ժամանակ և նվազեցնելու խոտանների ռիսկը։

Benefits

Հավաստագրված դասընթաց

Հավաստագրված դասընթաց

Հայաստանյան թոփ ՏՏ ընկերություններում հավաստագրված ծրագրեր

Իրական նախագծեր

Իրական նախագծեր

Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական մի շարք նախագծերով

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Սերտիֆիկատի տրամադրում

Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում մասնագիտական լիցենզավորում

Դասընթացը քեզ համար է, եթե

 • տիրապետում ես համակարգչային բազային գիտելիքների
 • ունես մաթեմատիկական բազային գիտելիքներ
 • տիրապետում ես անգլերենի միջին կամ բարձր մակարդակի
 • Տևողություն՝ 4 ամիս
 • Արժեք՝ 55.000 դրամ/ամիս
 • Ընդունելությունը ժամանակավորապես փակ է։

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաս

կիրառել ժամանակակից համակարգեր ու գործիքներ հավելվածների ու կայքերի թեստավորման համար

կիրառել ժամանակակից համակարգեր ու գործիքներ հավելվածների ու կայքերի թեստավորման համար

կազմակերպել նախագծերի թեստավորման պլանավորում և վերահսկում

կազմակերպել նախագծերի թեստավորման պլանավորում և վերահսկում

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես ավտոմատացված QA-ի մասնագետ

աշխատանքի անցնել առաջատար ՏՏ ընկերություններում՝ որպես ավտոմատացված QA-ի մասնագետ

Ուսումնական պլան

Փուլ 1

 • Introduction to Java, binary system.

 • Java built in primitive types. Operations with them

 • Logical and condition operators

 • Ternary operator, switch-case statement

 • Cycles ( for, while, do while ). Infinite loops.

 • One dimensional arrays. Usage in cycles.

 • Two dimensional arrays. Usage in nested cycles.

 • Strings.

 • Methods. Why and when to use methods.

 • Method overloading

 • Recursion

 • Summarizing the phase.

 • Exam.

Փուլ 2

 • Class fundamentals, instance variables

 • Constructors, instance methods. Constructor overloading

 • Static variables and methods

 • Class modifiers. What is encapsulation ?

 • Inheritance

 • Polymorphism

 • Abstract classes

 • Interfaces. Difference between interface and abstract class.

 • Generics

 • List, ArrayList, HashMap

 • Exceptions

 • Summarizing the phase.

 • Exam

Փուլ 3

 • Introduction to automated testing. Why is it needed ?

 • What is a framework ? TestNG framework, testng.xml file.

 • Selenium WebDriver. Open, maximize and close browser.

 • Locators: Css selectors, xpath, etc ..

 • WebElement. Finding WebElements using locators.

 • Interacting with WebElements.

 • Annotations. TestNG @Before and @After annotations.

 • Refactoring tests using @Before and @After methods

 • Most common reason for failures. Thread sleep.

 • WebDriver Waits: Implicit, Explicit, Fluent waits.

 • Selenium actions. Most useful methods.

 • Summarizing phase

 • Exam

Փուլ 4

 • What is a design pattern ? Page Object Model (POM)

 • Locators as instance variables and POM methods.

 • Idea of BaseObject class, it’s purpose.

 • PageFactory. @FindBy annotation.

 • Creating WebDriver in a separate class.

 • Defining wait methods in a separate class.

 • Idea of a BaseTest class.

 • Parameterized testing, @DataProvider annotation

 • “groups” and “dependsOn” attributes and their affection on test execution order.

 • Testng.xml file. Parallel running, including and excluding tests.

 • Some useful tips and tricks.

 • Summarizing phase.

 • Exam.

Տեղեկատվություն

 • Ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։
 • Ուսումնական ընթացքն ուղեկցվում է գործնական առաջադրանքներով։
 • Դասընթացներն անցկացվում են շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ՝ 2 ժամ տևողությամբ։
 • Դասընթացը հաջողության ավարտելուց հետո ստանում եք մասնագիտական հավաստագիր։
 • * Միավորը հաշվարկվում է փուլի ընթացքում ստացած գնահատականների և ամփոփիչ թեստի արդյունքի հիման վրա։
 • Գործում են նաև կորպորատիվ փաթեթներ կազմակերպությունների համար։
 • Հավելյալ հարցերի դեպքում կա՛պ հաստատիր մեզ հետ: